Friday, May 31, 2019

Essay --

In mijn essay behandel ik het up boek het Maatschappelijke verdrag van Jean-Jacques Rousseau. Ik heb voor dit boek gekozen, omdat Rousseau mij heel erg interesseerde toen ik hem tegenkwam in handboek 2, het oog in de storm geschreven door Ellen Geerlings. Ik was vooral aangetrokken door zijn denken over de staat, omdat ik mijzelf al lang afvraag waar het naar toe gaat met deze maatschappij waar wij nu in leven, en zo kwam ik bij het Maatschappelijke verdrag terecht. Rousseau is geboren in 1712 te Genve. Zijn moeder overleed kort na zijn geboorte en zijn vader leerde hem lezen en schrijven op goed niveau. Op zijn 17e bekeerde hij zich tot het katholicisme. En hij gaat naar Parijs in 1742. Zijn interesse naar de filosofie kwam in zijn 37e levensjaar toen hij de opstelwedstrijd Welke bijdrage heeft de versterkte positie van wetenschappen en kunsten geleverd aan de verfijning der zeden? won en daardoor in 1 klap een beroemde schrijver is. Zijn interesse voor de filosofie groeit. Hij k eert terug naar Genve en wordt weer protestants. De plotselinge aandacht give way hij kreeg maakte het moeilijk om zijn visie weer te geven. Rousseau is een contractdenker, die de ongelijkheid in deze maatschappij ziet als een voortbrengsel van cultuurhistorische teruggang, doordat bezit en liefde naar onszelf toe ingang hebben gevonden in een meer oorspronkelijke natuurtoestand van samenleven. Er is een verschil tussen mensen die in de natuurtoestand leven en tussen mensen die leven in de maatschappij. Iemand moet de stad gaan bewonen en voordeel doen, en niet doen wat de rest van de stad doet. Rousseau zijn denken in het algemeen is dat de mens terug naar de natuur moet om helemaal vrij te zijn, maar hier bedoelt hij niet mee dat mensen weer in het wo... ...us gevormd door een ieder die zich aan dit Maatschappelijke verdrag houdt. De staat zijn dus dezelfde mensen als de Soeverein. Dus de burgers bepalen wat ze willen en dan zijn zij ook de onderdanen die doen wat zij zelf wille n, dus die de algemene wil volgen. Hierdoor ontstaat er voor iedereen vrijheid, omdat iedereen doet wat hij/zij zelf bepaald heeft. Er ontstaat natuurlijk ook zelfbehoud, omdat iedereen bepaald heeft en het dan ook iedereen zijn verantwoordelijkheid is dat elk individu beschermd wordt tegen aanvallen. Datgene wat de burgers (soeverein) bepaald over het belang worden wetten genoemd. Hierin staat de vrijheid van het volk en dit zijn geen wetten die de vrijheid willen beperken. Dit is volgens Rousseau de enige menselijke vorm die de vrijheid kan aannemen wanneer men het zelfbehoud als uitgangspunt neemt (blz.20 Het Maatschappelijke verdrag) .

No comments:

Post a Comment